Dokumenty sprzedaży dotyczące artykułów znajdujących się w niniejszym sklepie wystawiane są przez firmę XXX, nr NIP XXX, nr Regon XXX, z siedzibą w XXX.

 

1. Regulamin sprzedaży wysyłkowej towarów

Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej www.autojapan.net.pl.

W wyjątkowych okolicznościach zamówienie można złożyć:

 • telefonicznie: XXX
 • mailowo: XXX

W celu wyjaśniania ewentualnych wątpliwości związanych ze złożonym zamówieniem prosimy o podawanie kontaktowego numeru telefonu.

2. Metody płatności

a) W przypadku zamówień z wysyłka kurierską oferujemy płatność:

 • za pobraniem – opłata za towar uiszczana jest u kuriera w momencie odbioru towaru – płatność tylko gotówką
 • za pomocą przelewu na konto XXX

b) Przy odbiorze towaru w placówce firmy XXX obowiązuje płatność gotówką przy odbiorze.

Realizacja zamówienia rozpoczyna się w dniu złożenia zamówienia jeśli towar jest dostępny w magazynie i zamówienie zostało złożone do godziny 14.00. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską.

3. Realizacja potwierdzonego zamówienia

 1. Wysyłka towaru znajdującego go się na stanie magazynowym:
  • poniedziałek-piątek do 14.00 – wysyłka towaru w tym samym dniu roboczym
  • poniedziałek-piątek po 14.00 – wysyłka towaru najbliższy dzień roboczy
  • sobota-niedziela, dni świąteczne – wysyłka towaru w najblższy dzień roboczy
 2. Do każdego zamówienia z wysyłką kurierską wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Faktura wysyłana jest wraz z przesyłką.W w przypadku odbioru towaru w placówce firmy, paragon lub faktura VAT wydawane są po opłaceniu zamówienia gotówką przy odbiorze.
 3. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury.
 4. Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie pod numerem XXX. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.
 5. W przypadku braku towaru wysyłka zostaje wstrzymana do czasu wyjaśnienia z klientem sposobu rozwiązania zaistniałej sytuacji.
 6. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.
 7. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.
 8. Wszystkie towary przez nas sprzedawane są objęte gwarancją jakości producenta. Jeżeli nabywcą towaru nie jest konsument, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Licencjodawca zastrzega sobie możliwość, że, pomimo dołożenia wszelkiej staranności, bazy danych stanowiące składnik Oprogramowania lub dostępne za pomocą Oprogramowania mogą zawierać informacje błędne. W takiej sytuacji Licencjodawca nie ponosi wobec Licencjobiorcy ani osoby trzeciej jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie korzystania przez nich z baz danych. Ograniczenie odpowiedzialności Licencjodawcy nie dotyczy sytuacji, w których jest ono bezskuteczne w świetle bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.”

 

4. Zwroty towaru

a) Towar zakupiony z opcją wysyłki kurierskiej:

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony.

Dodatkowe uwagi:

 • Towar musi być zwracany w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu.
 • Zwracany towar należy odesłać, na koszt nadawcy, razem z otrzymaną wraz z nim fakturą z dopiskiem „zwrot sklep internetowy”.
 • Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 • Należy poinformować Sklep o chęci zwrotu towaru drogą mailową: XXX
 • Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru.
 • Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta po odesłaniu podpisanej faktury korygującej.

b) Zwrotu towaru zakupionego w placówce firmy XXX należy dokonać w miejscu zakupu.

5. Reklamacje

 1.  Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową pod adresem: XXX, z dopiskiem „reklamacja www.autojapan.net.pl” oraz poinformować Sklep o zaistniałej sytuacji drogą mailową na adres: XXX
 2. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 3. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz opis reklamowanej cechy produktu. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
 4. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w magazynie towary do wyboru.
 5. W opisie reklamacji należy szczegółowo opisać wady, uszkodzenia lub braki.
 6. Reklamacji towaru zakupionego w placówce firmy XXX należy dokonać w miejscu zakupu.
 7. W przypadku gdy reklamacja okaże się bezpodstawna i zostanie odrzucona, towar zostanie odesłany na koszt Klienta

6. Dostawa zakupów

 1.  Realizujemy przesyłki tylko na terenie Polski.
 2. Zamówiony towar wysyłamy za pobraniem pod adres, który podany został w formularzu zamówienia.
 3. Na terenie Polski przesyłki dostarczane są za pośrednictwem:
 4. Usługa Kurierska „DPD”
  • przesyłka kurierska pobraniowa 21zł
 5. W przypadku przesyłek wielkogabarytowych wysyłka zostaje wstrzymana i proponujemy klientowi bezpłatny odbiór w placówce firmy XXX.
 6. Przesyłki o wartości powyżej 1000 zł dostarczamy gratis.
 7. Wysłanie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

7. Przetwarzanie danych

Zgadzam się na przetwarzanie danych podanych przeze mnie w procesie rejestracji, w tym mojego adresu e-mail, w celach niezbędnych do prowadzenia portalu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883), z późniejszymi zmianami. Sklep XXX zobowiązuje się do nie używania tych danych do celów innych niż niezbędne do prowadzenia niniejszego portalu. Wysyłając zamówienie przez formularz zgadzam się na przechowywanie moich danych na potrzeby szybszej realizacji zamówienia w przyszłości.